پایگاه های داده

DSCN3420B.jpg
به گزارش پایگاه زیست شناسی ایران و به نقل از نشریه سانیس، محققین اطلسی مولکولی را از ژن های موثر در سرطان تهیه کردند که شامل 900 هزار تصویر است.
به گزارش پایگاه زیست شناسی ایران و به نقل از نشریه سانیس، محققین اطلسی مولکولی را از ژن های موثر در سرطان تهیه کردند که شامل 900 هزار تصویر است. این اطلس میتواند بهتر از گذشته، شانس زنده ماندن بیماران مبتلا به سرطان را پیشبینی کند.
photo_2017_08_25_20_22_17.jpg
برای دانلود به ادامه مطلب بروید
برای دانلود به ادامه مطلب بروید
taxol11.png
پابکم پایگاهی است که میلیون ها مولکول شیمیایی را ذخیره کرده است.
پابکم پایگاهی است که میلیون ها مولکول شیمیایی را ذخیره کرده است. ترکیات می توانند برای مطالعات دارویی و مطالعات درمانی مورد استفاده قرار گیرند.

خوش آمدید!

نام کاربری یا ایمیل:

رمز عبور:
[ ]

تماس با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت